Home

Welkom op de site van de Fietsvierdaagse-Berghuizen


Zoals reeds aangekondigd hebben we besloten de fiets4daagse van onze kant uit door te laten gaan.
En wel van 18 t/m 21 augustus.
Normaal beginnen we met de voorbereiding al in februari om alles goed te regelen.
Doordat we zelfs nu nog niet weten onder welke regels we de vierdaagse mogen organiseren in augustus moeten we helaas op voorhand zelf het een en ander beslissen. Waarschijnlijk zal het afstand houden en dergelijke nog lang aanhouden want daar staat nog steeds geen datum voor. Het zal daarom een iets “uitgeklede” versie worden t.o.v. de andere jaren omdat we daar nu al over moeten beslissen hoe we het gaan doen. Laten we hopen dat dit éénmalig zal zijn.
Wat is er dan anders en wat niet!
Die aanpassingen zitten hem met name in het randgebeuren.
Wat niet:
• De routes (25km, 45km en 65km) zullen net als andere jaren goed beschreven zijn en uiteraard van pijlen voorzien.
• Ook de starttijden blijven zoals ze waren, vertrekken tussen 9.00u en 16.00u voor alle afstanden en om 18.00u sluit de stempelpost bij de boerderij.
• U krijgt nog steeds bij de start een bon voor koffie, thee of ranja te nuttigen voor de start of na afloop bij de boerderij.
Wat wel:
• I.v.m. de hygiëne moeten we zorgen voor zo weinig mogelijk contactmomenten en daarom gaan we geen fruit of broodjes meegeven dit jaar.
• Ook zal er dit jaar geen herinneringsmedaille zijn.
• U kunt nog steeds stempelen als bewijs dat u de routes gefietst hebt maar de posten zitten er iets later en hooguit tot 16.00u. Ontbrekende stempels kunt u altijd krijgen bij de boerderij.
• De stempelkaart is alleen voor uzelf want we houden op de zaterdag geen loterij dit jaar om een te grote mensenmassa te voorkomen i.v.m. het vervelende Covid-19 gebeuren.
• Er is derhalve ook geen groot terras op zaterdag bij de boerderij buiten het meubilair wat er standaard staat want we moeten er nu nog vanuit gaan dat de 1½ mtr. nog steeds aanwezig blijft in augustus.
• Ook de andere dagen is er beperkt meubilair maar even nazitten en praten kan met in achtneming van de dan geldende regels.
Dit alles wetende hebben we besloten de inschrijving éénmalig te verlagen naar 5 euro.
Dagkaarten doen we dit jaar niet want voor 5 euro kun je de andere routes later nog eens fietsen aan de hand van de beschrijvingen.
Naast dit alles gaan we proberen om per pin te laten betalen. Hierover hoort u later meer.
Wij hopen dat u ondanks de aanpassingen met velen blijft komen voor een paar mooie fietstochten want het gaat tenslotte om het fietsen. Volgend jaar hopen we weer een normale vierdaagse te kunnen organiseren.
ons start adres is: Burgemeester Wallerstraat 115, 7574 ZM Oldenzaal

Ontwerp & Copyright 2013-2021-Fietsvierdaagse Berghuizen Oldenzaal