Informatie

Van harte welkom op de 40e Fiets4daagse Zuid-Berghuizen.

Dank zij onze adverteerders en inzet van vele vrijwilligers zijn we er opnieuw in geslaagd een
fiets4daagse te organiseren voor jong en oud.

Gevolg hiervan is dat de kosten van deelname kunnen worden beperkt.

Deze zijn:
Kinderen: € 5,--
Volwassenen: € 10,--
Voor deze bedragen kunt u vier dagen deelnemen.
U ontvangt dan een stempelkaart en de routes voor de dagen.
Een dagkaart kost € 4,-- zonder stempelkaart.
Routes krijgt u elke dag bij het startpunt.

Het is ook mogelijk één of twee dagen mee te doen als volledige deelname niet mogelijk is.
U ontvangt dan geen boekje maar wel de route voor de betreffende dag.
Uiteraard hopen we dat u alle dagen mee kunt doen.

Aanmelden voor deelname is alleen mogelijk bij het startpunt,
boerderij de Stakenboer, Burgemeester Wallerstraat 115 in Oldenzaal.

De routes zijn 25, 45 en 65 km lang. Voor nadere info over de routes kijk dan onder “Routes”

Wij vinden het normaal dat u zich aan de verkeersregels houdt.
Dat afval onderweg in de daarvoorbestemde bakken terecht komt
of u neemt het mee naar de finish waar ook afvalbakken staan.

Mocht er onderweg onverhoopt wat gebeuren, bv. lekke band of een calamiteit
of iets dergelijks dan kunt u de organisatie altijd bereiken,
in het regelement, welke u meekrijgt, staan daarvoor 2 telefoonnummers.Ontwerp & Copyright 2013-2023-Fietsvierdaagse Berghuizen Oldenzaal