Kappellenroutes

Helaas kan de vierdaagse van 2020 niet doorgaan i.v.m. de Coronapandemie.
Als routemakers van de vierdaagse vinden wij het jammer dat er dan niet meer vier dagen gefietst kan worden.
Welnu we hebben daarvoor een alternatief bedacht.

We bieden iedereen die het leuk vind een zestal (of twaalf) routes aan om te fietsen in de zomer.
We geven er een culture twist aan door de routes langs Mariakapellen en landkruisen te laten lopen.

Buiten de culturele twist zijn het gewoon mooie routes om geheel Twente eens te doorkruisen op de fiets. U blijft op deze manier niet alleen in het bekende deel rondom Oldenzaal. Langeveen, Markelo, Enter zijn een paar plaatsen waar u nu ook komt. Dus zet de fiets achter op de auto als u dat kunt en ga er op uit. Wij wensen iedereen dan ook veel fietsplezier.
Door de versoepeling van de maatregelen zijn er nu voldoende plekken om een terras te pakken. Soms moet u daarvoor iets van de route afwijken maar dat lijkt ons geen probleem. Helaas zullen we de gezelligheid van de vierdaagse bij het beginpunt moeten missen dit jaar.

De routes zijn alle zes tussen de 60 en 70 km. Voor een dagtocht een leuke afstand met de huidige E-bikes.
Maar we hebben deze zes routes ook in tweeën gedeeld zodat ze in afstanden tussen de 30 en 41km te fietsen zijn. Alle routes zijn voorzien van een .gpx file voor de liefhebbers van GPS-systemen.
Drie van de routes starten in Oldenzaal, eentje in Deurningen, eentje in Boekelo en eentje in Tubbergen.
Als men ze in twee delen wil fietsen dan zijn er uiteraard een zestal startpunten meer voor de 2-de delen van de routes. We hebben gekeken naar startplekken waar voldoende parkeerruimte aanwezig kan zijn.

LET OP!!!! De routes zijn in één route te fietsen of in twee aparte routes. De twee aparte routes zijn grotendeels gelijk aan de totale route maar hebben uiteraard, doordat het twee routes geworden zijn, een paar andere wegen bij de routes zitten om ze in te kunnen korten. U kunt onderweg niet zomaar zeggen ik ga straks toch deel-2 ook maar fietsen. Bij twijfel altijd met de totale route beginnen en de twee korte delen ook meenemen.

De gegevens voor de Mariakapellen en Landkruisen hebben we gehaald uit het boek:
Mariakapellen en Landkruisen in Twente.
Hier is ook een website van: http://www.mariakapellenenlandkruisenintwente.nl/
In al onze routes staan verwijzingen waar ze staan en op welke pagina in het boek men meer informatie over de items kan vinden. Wie hier in geïnteresseerd is kan het boek aanschaffen.

Het boek, is voor € 17,50 te koop bij de leden van de werkgroep en bij vele (niet alle) boekwinkels en VVV (de Lutte en Losser) kantoren in Twente. (In Oldenzaal is er geen meer te koop)
Via de website kan men leden van de werkgroep ook vragen. Mevr. A. Booyink te Beuningen heeft er in elk geval voldoende en men kan haar bellen, nummer staat op de website onder “Werkgroep”.
Het boek kan ook voor € 17,50 plus € 4,00 verzendkosten besteld worden per e-mail bij t.huttenhuis@ziggo.nl met vermelding van:

Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Het boek wordt binnen 14 dagen toegezonden na ontvangst van € 21,50 op
rekening NL98 RABO 0116 4674 52
ten name van A. Huttenhuis
onder vermelding van "boek"

Wanneer een route getest is maken we dit bekend op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/fietsvierdaagseoldenzaal
Hier zal dan de route ook geplaatst worden.

Ontwerp & Copyright 2013-2023-Fietsvierdaagse Berghuizen Oldenzaal